Search

Information

Home

อบรมเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบล

อบรมโรงเรียนดีศรีตำบล

คณะครูโรงเรียนบ้านหัวหมูได้อบรมเชิงปฎิบัติธรรมในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ณ วัดถ้ำเขาวงษ์  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจิยธรรมให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านหัวหมูและเป็นแนงทางในการนำใช้ในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล ขออนุโมทนาบุญให้กับคณะครูทุกท่านที่จะนำบุญมาพัฒนานักเรียนโรงเรียนของเราให้สมกับคำว่า  "โรงเรียนดีศรีตำบล"

Additional information

ราคาน้ำมัน ปตท.

สภาพภูมิอากาศ